lørdag 25. april 2009

HVORDAN BYGGE EN DIAKONAL KIRKE?

-Det var hovedtemaet på årets diakonisamling i Juliaca, og tema som; hva er diakoni, sorg og lindring, hvordan hjelpe mennesker i forskjellige faser av livet, hvordan lytte/ se ditt medmenneske;- det var nok tema like så viktige for nettopp å bygge en diakonal kirke.

Her kommer diakoner fra landsbygd og by og forskjellene kan være store på hvordan diakoni utøves, hvem diakonen er, med eller uten utdanning....men det er viktig at alle har det samme fundamentet, nemlig at JESUS KRISTUS er vårt forbilde som tjener og at vi har et nært forhold til Ham.
 Hovedanliggende her er å knytte, i sterkere grad enn før, diakonien til kirka og hva kirka skal stå for.  Skriften, forkynnelsen, nådemidlene og kirken som et levende fellesskap som bygger på Guds ord som basis for diakonien. Kirken skal være en motkultur og gi nye signal inn i samfunnet. Der har vi nok en lang vei å gå.
Det brukes mange flotte ord og vendinger, og diakonen fra Caminaca eller Corpa....(steder ute på høgsletta) som knapt har lært spansk, langt mindre har lært å lese...og som er kvinne, som har lite eller ingen tro på seg selv, hva kan hun gjøre? -I sin kirke, blant sine medvandrere, blant sine naboer? 
JO, vi skal oppmuntre, gå sammen med, vise veg slik at hun - og han, skal se og skjønne med hjertet det budskapet Jesus har gitt oss; at vi er elsket og utvalgt! At vi er dyrekjøpt, tegnet i Guds mektige hånd før vi ble lagt i vår mors liv! At vi har en verdi, at vi er spesielle og viktige i den sammenhengen Gud har satt oss.- Så spesielle at Jesus gav sitt liv for oss! - At: om vi mangler utdanning (profecion), ikke kan lese... så kan vi høre og gjøre -så er vi "profecionales nok" for Gud til å gå det gode ærend, til å tjene vår bror og søster med de nådegaver vi har, med den vi ER. 
Diakonen fra Caminaca sa det slik: -"Jeg kan ikke lese, jeg taler bare quetchua, men jeg hører hva Ordet sier om meg, jeg har fått et nytt håp, og jeg vil tjene Ham som elsket meg først! 
Det er det som er diakoni!Jose Mainita, nasjonal koordinator, holdt innlegg om Boka til Alf Oftestad: "Hvordan bygge en diakonal kirke"?


Det var en del å prate om i pausene, men det var nok ikke bare diakoni det dreide seg om...Årets deltagere samla på plena utenfor bibelskolen Clet i Juliaca.
Her var diakoner fra Cusco, Juliaca, Arequipa og Islay sone. ( Fra Altiplano og ned til kysten).
Fotograf: Angel

1 kommentar:

turid sa...

Hei! Nå er det lenge siden jeg har vært innom bloggen. Den stod så lenge på stedet hvil, at jeg ga litt opp. Så tok jeg en titt og sannelig hadde jeg gått glipp av mye. Det verste er jo at jeg hadde glemt bursdagen til Håkon. Det er jeg lei meg for. Gratulerer i etter kant. Må jo også gratulere Knut med overstått 14-årsdag. Kjekt å se at dere har det bra. Gode bilder. Turid